Pixel
Etiklotsen
Languages
Svenska English
Etiklotsen
Pixel STARTSIDAPixel OM OSSPixel TJÄNSTERPixel KONTAKTPixel REFERENSERPixel LOGGA IN Pixel

TJÄNSTER

Bibliotek
Etiklotsen®
Föreläsningar
Grupputveckling
Ledarutveckling
Om hur du blir Certifierad Etiklots
Pussel DISC - finn kommunikationsstil

Kontakta oss!

Vi vill höra från Dig! Klicka här för att öppna kontaktformuläret.

 

Grupputveckling

I ett befintligt arbetslag kan det finnas behov av att resa bort och få tid att beskriva övergripande idé, identitet och vart är gruppen på väg.

Innehållet bygger på en analysmodell som har tagits fram för att kartlägga kompetensbehovet inom gruppen och därefter förstärka med rätt typ av utbildningsinsats.

Som grund för de utvecklingsbara kompetensområdena ligger verksamhetens mål och vision.

Om det finns behov av att ytterligare stärka kommunikationen inom gruppen arbetar vi med en dialogmodell som också kan följas upp med individuella coachsamtal.

Kontakta oss!
info@etiklotsen.se
Pixel