Pixel
Etiklotsen
Languages
Svenska English
Etiklotsen
Pixel STARTSIDAPixel OM OSSPixel TJÄNSTERPixel KONTAKTPixel REFERENSERPixel LOGGA IN Pixel

TJÄNSTER

Axiologiprofil
Bibliotek
Etiklotsen®
Föreläsningar
Grupputveckling
Ledarutveckling
Om hur du blir Certifierad Etiklots
Stresstoleransprofilen

Kontakta oss!

Vi vill höra från Dig! Klicka här för att öppna kontaktformuläret.

 

Axiologiprofil

Dina tankemönster visar din syn på omvärlden och dig själv

Att dina tankar påverkar hur du kommunicerar och fattar beslut är en relativt enkel matematik.
Men med stöd av Hartman-Kinselprofilens verktyg kan du bättre förstå dig själv och andra och faktorerna som ligger bakom.

På liknande sätt som när du använder etikhjulet för uppnå en mer varaktig förändring av företagets etiska plattform kan du genom denna metod, förändra dina tankemönster.
Det är enkelt att göra. Med hjälp av ett antal påståenden ger dina svar din unika profil. Allt bygger på forskning inom värdeteori s k Axiologi.

Vi berättar gärna mer om hur du kan använda detta evidensbaserade verktyg. Mejla dina kontaktuppgifter till oss och när du helst vill bli kontaktad, tomas@ttuab.nu
Hälsningar
Tomas Twedmark
Cert. Axiolog II

Kontakta oss!
info@etiklotsen.se
Pixel