Pixel
Etiklotsen
Languages
Svenska English
Etiklotsen
Pixel STARTSIDAPixel OM OSSPixel TJÄNSTERPixel KONTAKTPixel REFERENSERPixel LOGGA IN Pixel

TJÄNSTER

Bibliotek
Etiklotsen®
Föreläsningar
Grupputveckling
Ledarutveckling
Om hur du blir Certifierad Etiklots
Pussel DISC - finn kommunikationsstil

Kontakta oss!

Vi vill höra från Dig! Klicka här för att öppna kontaktformuläret.

 

Etiklotsen®

Är etik viktigt på er arbetsplats?
Det här programmet är speciellt utformat för att enkelt användas i den dagliga verksamheten.

Frågan har ofta ställts. Kan etik, som ibland uppfattas som något abstrakt, överföras till ett mer hanterbart och förenklat format i det dagliga arbetslivets olika frågeställningar och beslutsprocesser? Är det möjligt?

Ja, vi tror det. Vår samlade erfarenhet har lagt grunden för vårt koncept och det utvecklas ständigt. Vi lyssnar och lär genom en dialog med våra kunder som deltagit i någon av våra kurser på ledarskapsnivå eller som medarbetare inom både den offentliga sektorn och det privata näringslivet.
Vi har hållit på med det här nu i många år och blivit än mer engagerade i att inte bara skapa ett verktyg som passar en viss, särskild grupp eller organisation. Det skall fungera oavsett bransch, storlek på företag eller organisation.
Ja det är möjligt, som svar på frågan. Ibland tänker man mer komplext än det behöver vara. Det går att göra enkelt. Etiklotsen fungerar. Det vet vi nu och vi känner oss både stolta och nöjda.
Vi vet att vi kan erbjuda Dig och Din organisation en unik produkt som är skräddarsydd för Din arbetsplats.

Det var så det börjande. Med en fråga.

Så fungerar Etiklotsen®

Etikhjulet®
De etiska vägmärkena som väljs här har tagits fram och förankrats i gruppen, under den uppstart som omfattar en etikdag med konsultstöd.

Case
Innan etikdagen har arbetsanpassade etiska dilemman - så kallade "case" - tagits fram i nära samarbete med beställaren.

Etikkompassen
Dessa etiska vägmärken skapar ett Etikhjul® och kan med fördel användas både individuellt och i grupp. Resultatet ger kompassriktning när det gäller förbättringsområden på kort och lång sikt.

Kontrakt
Kontraktet är en handlingsplan för att kvalitetssäkra att besluten blir åtgärdade.

Etiklotsutbildning för handledare

Vi erbjuder en utbildning för de som vill certifiera sig för att använda Etiklotsen i egenskap av handledare. Erfarenhet av att leda förändringsprocesser är ett krav. Övrig kompetens bedöms individuellt.

Utbildningen omfattar en till två dagar med 2-6 månader mellan utbildningstillfällena. För att bli certifierad skall man ha praktiserat Etiklotsen® minst en gång, med en grupp eller individ, samt gjort ett fördjupningsarbete inom etikområdet.

Klicka här för att skicka en intresseanmälan till oss!Kontakta oss!
info@etiklotsen.se
Pixel