Pixel
Etiklotsen
Languages
Svenska English
Etiklotsen
Pixel STARTSIDAPixel OM OSSPixel TJÄNSTERPixel KONTAKTPixel REFERENSERPixel LOGGA IN Pixel

Aktuellt

God Nytt Etikår 2020
Pussel DISC - hur kommunicerar du?
Det handlar om förtroende

God Nytt Etikår 2020

[2020-01-08] Vi anar redan nu att detta kommer bli ett mycket intressant år!
På vår spaning ser vi ett ökat behov av tillämpad etik och fler som vill jobba med ett mönsterskyddat verktyg.
Inte så anmärkningsvärt alls.
Det räcker med att snabbt scanna av rubrikerna i våra dagstidningar, eller hur?
För att komma till sakfrågan är etikhjulet, ett väl beprövat verktyg, ett av de bästa på marknaden.
Som en gästföreläsare på KTH/ Inst. för matematik beskrev sin upplevelse i utvärderingen att etik uppfattats som flummigt. Det här var raka motsatsen. Det är ett skarpt verktyg vid etiska dilemman.

Kontakta oss!
info@etiklotsen.se
Pixel