Pixel
Etiklotsen
Languages
Svenska English
Etiklotsen
Pixel STARTSIDAPixel OM OSSPixel TJÄNSTERPixel KONTAKTPixel REFERENSERPixel LOGGA IN Pixel

Aktuellt

Pussel DISC - finn din beteendestil
Tack för förtroendet!
Möllekonferensen höjdpunkter
Vilken kommunikationsstil har du?

Möllekonferensen höjdpunkter

[2018-09-10] Innehållet i årets konferens överträffade antalet.
Bland Möllekonferensens höjdpunkter denna gång, ett seminarie som Robert Koss, präst och Cert. Etiklots höll om #mänskligarättigheter och människors lika värde i kontexten aktuell samhällsdebatt kring bl a exkludering och inkludering och dess utmaningar. Som alltid uppstod bra samtal och diskussion mellan föredragen som efter lunch och kaffepaus fortsatte via länk från Lars-Åke Grubbström, Psykoterapeut och Cert.Etiklots också han om Estetiken föregår Etiken. Ett nytt ämnesområde och frågeställning för oss alla och som vi varsamt närmade oss. Spännande. Fortsättning lär följa under hösten och säkert nästa år 2019 då vi ses för en ny inspirationsträff för etiklotsar!

Kontakta oss!
info@etiklotsen.se
Pixel