Pixel
Etiklotsen
Languages
Svenska English
Etiklotsen
Pixel STARTSIDAPixel OM OSSPixel TJÄNSTERPixel KONTAKTPixel REFERENSERPixel LOGGA IN Pixel

Pixel

Föreläsningar

Vi erbjuder kundanpassade föreläsningar inom flera olika områden. Läs mer

Ledarutveckling

Utifrån en gemensam värdegrund arbetar vi med ledarskapets olika roller. Läs mer
Pixel

Grupputveckling

Genom att kartlägga och förstärka gruppens kompetensprofil ges optimal klarhet i verksamhetens mål och vision. Läs mer

Stresstoleransprofilen

Ett hälsosamt sätt att förebygga den kostsamma stressrelaterade frånvaron Läs mer

Pixel

Aktuellt

Bli Certifierad Etiklots 2018

[2017-10.12] Allt fler väljer att skaffa sig licensen för verktyget Etikhjulet. Läs mer

Om intressanta ledarskapsteorier

[2017-09-29] Årets konferens berörde som sagt flera dagsaktuella ämnen bland dem också ökad efterfrågan av Etikmärkta arbetsplatser.Läs mer

Etikmärkt arbetsplats Dömle Herrgård

[2017-09-27] Först ut med att bli Etikmärkt - Dömle Herrgård! Naturligtvis är vi stolta över detta och att kunna erbjuda denna vår nya tjänst till alla. Läs mer
Pixel

Vad är Etiklotsen?

Tydliga värderingar får allt större betydelse på många arbetsplatser. Etiklotsen är ett upphovsskyddat koncept vars affärsidé är att bidra till den goda arbetsplatsen, där gemensamma värderingar utvecklar stolta medarbetare och nöjda kunder.

Detta kan ske på två nivåer. - Organisationens övergripande policy översätts till vardagen och kvalitetssäkras. - En avgränsad arbetsgrupp får utveckla sitt etiska förhållningssätt. Detta stärker kommunikationen, identiteten och gör gemensamma mål tydligare. Vi erbjuder även Stresstoleransprofilen. Det är ett praktiskt hjälpmedel som två forskare tagit fram med gott resultat. Vårt testmaterial ger insikter om starka och svaga punkter med instruktioner och övningar för att förstärka balansen mellan arbete och återhämtning. Läs mer om hur du kan använda Etiklotsen och Stresstoleransprofilen under rubriken "Tjänster".


Pixel

Kontakta oss!
info@etiklotsen.se
Pixel